Centralna Komisja Egzaminacyjna
Zespół ds. Realizacji Projektów Współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznegoul. Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa

tel. (022) 53 66 531
fax (022) 53 66 504
e-mail: sekretariat@cke-efs.pl


Zespół ds. realizacji projektów