Projekt I.3.
(Projekt I.3.)

 W tym projekcie mogą uczestniczyć również goście

Trafność prognostyczna egzaminów zewnętrznych w kontekście umiejętności koniecznych na rynku pracy

W tym projekcie mogą uczestniczyć również goście