Projekt IV.3
(Projekt IV.3)

 W tym projekcie mogą uczestniczyć również goście

Modernizacja egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż obowiązkowe na poziomie rozszerzonym

W tym projekcie mogą uczestniczyć również goście