Projekt IV.2.1.
(Projekt IV.2.1.)

 W tym projekcie mogą uczestniczyć również goście

Przeprowadzenie pilotażu egzaminów z matematyki

W tym projekcie mogą uczestniczyć również goście