Projekt IV.1
(Projekt IV.1)

 W tym projekcie mogą uczestniczyć również goście

Opracowanie nowej koncepcji pracy nad arkuszami egzaminacyjnymi (IV.1)

W tym projekcie mogą uczestniczyć również goście