V.2 Nowa formuła sprawdzianiu – kodowanie 2010 II - maj
(V.2)

Kurs przeznaczony dla koderów drugiego etapu badań pilotażowych 2010 NFS