Projekt I.1.
(Projekt I.1.)

 W tym projekcie mogą uczestniczyć również goście

Monitorowanie efektu egzaminatora oraz przygotowanie wprowadzenia oceniania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (electronic marking)

W tym projekcie mogą uczestniczyć również goście