V.2. Nowa formuła sprawdzianu w klasie VI - pilotaż 2009
(Pilotaż-V.2.)

 Projekt wymaga klucza dostępu

V.2. Nowa formuła sprawdzianu w klasie VI - pilotaż
Kurs dla kodujących prace uczniów badania pilotażowego marzec 2009

Projekt wymaga klucza dostępu