Projekt IV.2.2.
(Projekt IV.2.2.)

 W tym projekcie mogą uczestniczyć również goście


Przeprowadzenie pilotażu egzaminów z filozofii

W tym projekcie mogą uczestniczyć również goście