Projekt II
(Projekt II)

 W tym projekcie mogą uczestniczyć również goście

Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)

W tym projekcie mogą uczestniczyć również goście