Centralna Komisja Egzaminacyjna realizuje projekty w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2

"Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych"


 • Nabór na trenerów do prowadzenia szkoleń z obsługi systemu informatycznego do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


  Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza nabór na szkolenia dla trenerów – osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń dla dyrektorów ośrodków egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przy komputerze.

  Trenerem może zostać osoba, która posiada co najmniej roczny staż pracy związany z systemem egzaminów zawodowych i szkolnictwem zawodowym (przeprowadzanie lub organizacja egzaminów zawodowych, praca w szkole zawodowej) oraz wystarczające kompetencje informatyczne do prowadzenia szkoleń.

  Szkolenie jest jednodniowe, odbędzie się 14 lub 15 marca 2015 r. w godz. 11-18 (dzień do wyboru, z zastrzeżeniem ograniczonej do 60 osób liczby miejsc na każdy dzień) w Warszawie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, CKE nie zwraca kosztów podróży.

  Formularz zgłoszenia należy przesyłać do 12 marca 2015 r. do godz. 12:00 na adres paulina.golka@cke-efs.pl .

  Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają informację mailową o miejscu szkolenia.

  Osoby, które pomyślnie ukończą szkolenie, otrzymają zaświadczenie.

  CKE nie gwarantuje trenerom zatrudnienia przy prowadzeniu dalszych szkoleń. Ewentualne zatrudnienie będzie zależeć od podmiotu odpowiedzialnego za realizację szkoleń, który zostanie wybrany w ramach postępowania ZEFS/7/2015 „Świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminu elektronicznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie”.

  Formularz zgłoszenia